Kancelaria notarialna

  • Home
  • Kancelaria notarialna

Joanna Greguła jest notariuszem od 1982 roku. Początkowo pracowała jako notariusz w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie. Od 1 lutego 1992 roku prowadziła Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Ariańskiej nr 5.
Od maja 1997 roku Kancelaria prowadzona była w formie spółki cywilnej przez notariusza Joannę Gregułę i notariusza Tomasza Kota (poprzednio asesor notarialny w Kancelarii Notarialnej Joanny Greguły).
Od sierpnia 2002 roku zmianie uległa lokalizacja Kancelarii Notarialnej i obecnie mieści się ona w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11. W kwietniu 2009 roku do spółki cywilnej przystąpiła notariusz Joanna Gągała-Zając (poprzednio asesor notarialny w Kancelarii Notarialnej Joanny Greguły i Tomasza Kota).